Missie Sportaround

Sportaround is een organisatie die streeft naar sportmogelijkheden voor iedereen!
Door middel van sport krijgen kinderen kansen om zich op een positieve wijze te ontplooien.

Door te sporten voel je je beter in je vel, ben je gezonder, kweek je zelfvertrouwen, ontdek je talenten, bouw je een vriendengroep op, leer je omgaan met winst en verlies, …

We organiseren naschoolse bewegingslessen (Sportsnacks) in en rond Gent. Een uur bewegen onder begeleiding van een ervaren sportlesgever in de school, aansluitend op de schooluren. Door de vertrouwde omgeving, de vaste lesgever en de lage kostprijs zijn de lessen heel toegankelijk voor elk kind.

We geloven dat diversiteit en verschillende doelgroepen samen laten sporten een meerwaarde is. We proberen hen de positieve attitude en het groepsgevoel van sport mee te geven door met hen deel te nemen aan verschillende sportevenementen.

We stimuleren de kinderen tot duurzame sportbeoefening. Hiervoor hebben we omnisportclubs opgericht in samenwerking met lokale sportclubs en Sportdienst Gent. Daarnaast begeleidt onze trajectbegeleider kinderen gratis naar sportclubs. Ze  zoekt een sportclub in de buurt, contacteert de juiste mensen en kijkt voor financiële ondersteuning.

Door evenementen te organiseren voor volwassenen zamelen we fondsen, om de prijs voor de activiteiten van de kinderen zo laag mogelijk te houden.