Sport en spel in de wijk!

In januari 2016 startte Sportaround ism Sportdienst Gent met een nieuw project, nl. een omnisportclub.

Momenteel bieden we dit op 4 locaties in Gent aan. Dit op vrijdagavond in Edugo Bernadette en op woensdagnamiddag in Santo (Moscou Vogelhoek) en aan de Watersportbaan. In Nieuw Gent gaat dit door op woensdag- en zaterdagnamiddag.

Wat is de bedoeling van deze wijkwerking?

  • Gratis sport en spel, elke week opnieuw, voor alle kinderen uit de buurt!
  • Kinderen leren laagdrempelig verschillende sporten kennen, een heel divers aanbod, elke week iets anders.
  • Zo ontdekken de kinderen zelf welke sport ze leuk vinden
  • Brug tussen naschoolse sportlessen en sportclubs in de buurt
  • Samen sporten met vriendjes, broertjes, zusjes en andere kinderen uit de buurt.
  • Fysieke beweging en aanleren van algemene bewegingsvaardigheden
  • Een leuke ontspanning
  • Spel en plezier staat centraal
  • Leren van sociale vaardigheden zoals samenwerken en omgaan met winst en verlies
  • Vrienden maken uit de buurt en meewerken aan een veilige omgeving

Belangrijk is dat kinderen kennismaken met verschillende sporten en clubs uit hun buurt, ze kunnen nadien gerust doorstromen naar één van deze clubs maar het is ook mogelijk om bij de wijkwerking te blijven en verschillende sporten te beoefenen.

Meer info?