Sportaround omnisportclubs

In januari 2016 startte Sportaround ism Sportdienst Gent met een nieuw project, nl. een omnisportclub. De eerste ging van start in Lourdes-Oostakker en gaat door op vrijdagavond, de tweede is ondertussen ook opgestart op lagere school De Panda in Nieuw Gent en gaat door op zaterdagvoormiddag. Er is ook een omnisportclub op dinsdagavond in lagere school Sint-Lieven Kolegem te Mariakerke.

Wat is de bedoeling van deze omnisportclub?

  • Kinderen kunnen laagdrempelig verschillende sporten verkennen, zo ontdekken ze wat ze zelf leuk vinden
  • Brug tussen naschoolse sportlessen en sportclubs in de buurt
  • Samen sporten met vriendjes, broertjes, zusjes, enz…
  • Opvolgen van algemene bewegingsvaardigheden van je kind

Belangrijk is dat kinderen kennismaken met verschillende clubs uit hun buurt, als ze willen kunnen ze gerust doorstromen naar een van deze clubs maar het is ook mogelijk om bij de omnisportclub verschillende sporten te blijven beoefenen.