Missie Sportaround

Sportaround is een organisatie die streeft naar sportmogelijkheden voor iedereen!
Door middel van sport krijgen kinderen kansen om zich op een positieve wijze te ontplooien.

Door te sporten voel je je beter in je vel, ben je gezonder, kweek je zelfvertrouwen, ontdek je talenten, bouw je een vriendengroep op, leer je omgaan met winst en verlies, …

We organiseren naschoolse sportlessen in en rond Gent. Dit is een uur bewegen onder begeleiding van een ervaren sportlesgever in de school, aansluitend op de schooluren. Door de vertrouwde omgeving, de vaste lesgever en de lage kostprijs zijn de lessen heel toegankelijk.

Naast de sportsnacks zijn we actief in 4 wijken waar kinderen gratis mogen sporten en spelen. Met deze wijkwerkingen willen we herkenbaar zijn in de buurt en de kinderen wekelijks de kans geven te ontspannen, bewegen en iets bij te leren. Elke week een andere sport, plezier maken en ontdekken staat hier centraal.

We proberen kinderen te stimuleren tot duurzame sportbeoefening. Ook voor trajectbegeleiding kan je bij ons terecht. We verlagen de drempel tussen kinderen en de sportclub, helpen mee met het zoeken naar de juiste sportclub, inschrijving en toeleiding.

Daarnaast organiseren en nemen we deel aan sportevenementen. We proberen met de kinderen naar deze evenementen toe te werken en hen de positieve attitude en het groepsgevoel van sport mee te geven.

Door evenementen in te richten voor volwassenen zamelen we fondsen in. Die gebruiken we om de prijs voor de activiteiten van de kinderen zo laag mogelijk te houden.