Project Ethiopië

Sportaround wil zich niet enkel in België inzetten, maar eveneens een bijdrage leveren aan de verhoging van het welzijn door internationaal sportmogelijkheden te creëren. De pijlen werden meteen gericht op Ethiopië, een land gekend voor het hoge percentage van de bevolking dat leeft onder de armoedegrens en de grote culturele diversiteit.

De keuze viel al snel op Raaso, een klein dorp gelegen in de Afder zone. Het dorp bevindt zich in een heuvelachtig gebied, dat zich kenmerkt door de vele struikgewassen en rivieren die afhankelijk zijn van het regenseizoen voor hun voortbestaan. Door de bodemstructuur is het in Raaso mogelijk om relatief probleemloos ondiepe waterputten te graven. De inwoners zijn helaas doorheen het gehele jaar afhankelijk van deze troebele bronnen voor de watervoorziening. In 2011 werd bovendien een aanzienlijk gedeelte van het dorp verwoest door een hevige brand. De wederopbouw verliep moeizaam en heeft zijn littekens achtergelaten bij de bevolking. Kortom, Raaso is ongetwijfeld een dorp in moeilijkheden, waar alle hulp meer dan welkom is.

Dat sport meer betekent dan enkel een betere conditie en lenig worden, hoeven we je beslist niet meer te vertellen. Een sportacademie opbouwen, en zo bijdragen tot de vorming van een hechte gemeenschap waar gelijke kansen en een toekomstgerichte aanpak centraal staan: dit is waar Sportaround naar streeft.

Om dit alles te bereiken, moeten we uiteraard starten bij de basis van een leefbare gemeenschap: een duurzame waterput. Zuiver water is immers de bron van alle leven!